Hem

Vi samverkar i en hållbar stad

Vi – det är Göteborgs Stads stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar och bolag, men vi är också Göteborgs ideella föreningar, organisationer, stiftelser och sociala företag. Vi är alla vi som vill hjälpas åt att göra Göteborg till en hållbar stad att växa upp i, Samverkansområden i budgetenatt arbeta i och att leva ett bra liv i. Tillsammans förändrar vi det som inte är bra och tillsammans gör vi det som redan är bra bättre.

I Göteborgs Stads budget för 2016 finns en uttalad vilja att förstärka samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi.

Bilden till vänster illustrerar områden i budgeten där social ekonomi redan är verksamma och kan samverka mer.

Den här webbsidan är ett redskap för att förenkla en sådan samverkan. Här hittar du det mesta av den information som du behöver för att påbörja en ny, eller vidareutveckla en redan pågående samverkan.

Med början i april 2016 jobbar vi lite extra med att sprida kunskap om vad som händer inom samverkansområdet i Göteborg. Vårt nyhetsbrev, som har formen av en webbtidning,  kommer att uppdateras med nya artiklar i gång i månaden. Du hittar webbtidningen MedVerkan under Vår Tidning i huvudmenyn.

Vi fyller på med Goda Exempel efter hand. Vi försöker få en spridning såväl vad det gäller samverkansformer, aktörer och finansieringsformer inom de fyra skilda fokusområdena som finns inom ”Jämlikt Göteborg – hela staden socialt hållbar”