Den europeiska koden visar vägen i samverkan

Inom målområdet Förstärkt samspel, dialog och utveckling har aktiviteten avseende tidigt samråd och utveckla dialogformer fått framträda. 
matrisen (stor)Bilden till vänster har varit till stöd för att väcka nya tankar om hur kommunen kan starta samtalet med Social ekonomi tidigare. Molnen innehåller exempel på samtal i olika skeden.

  •  ”Kan vi ha ett informationsmöte om de utmaningar vår verksamhet står i?”
  •  ”Kanske ska någon förening bjudas in till en beredningsgrupp och berätta mer om sin verksamhet kopplat till den fråga som är relevant för oss att öka kunskapen om?”
  • ”Kan vi ha en gemensam arbetsgrupp med någon/några föreningar för att utveckla tankar om en specifik fråga vidare?”
  •  ”Står vi i ett läge att följa upp en fråga där det är lämpligt att social ekonomi bjuds in för att delge sin syn?”
  •  ”Om vi ska omvandla det som varit ett projekt, till att bli permanent verksamhet – vem är bäst utförare då?”

Det nyligen arrangerade samrådet kring integrationsmedel är ett fint exempel på hur matrisen har inspirerat. Läs mer om det här.

/Emma

Lär dig mer om IOP

I tre korta filmer kan du lära dig grunderna om vad IOP – Idéburet offentligt partnerskap är och vad som är bra att tänka på inför tecknandet av sådana avtal. Hur ser det juridiska utrymmet ut och hur kan man konkret gå tillväga? Här kan du ta del av när …2017-01-17

Civilsamhället & det offentliga – Finansierings- och samverkansformer

Dag 3 i Social resursförvaltnings utbildningssatsning. Läs gärna först artikeln där vi intervjuar Amir Daneshpip från Gärde Wesslau Advokatbyrå. Upphandling, bidrag …2016-04-29

Samverkansmatrisen, dialog, delaktighet och medskapande

Dag 2 i Social resursförvaltnings utbildningssatsning: Läs gärna vår artikel Medskapande dialog är nyckel till samverkan där vi bland andra intervjuar M…2016-03-24

Samhällskontraktet i förändring

Dag 1 i Social resursförvaltnings utbildningssatsning: Läs gärna vår artikel Mötesplatser och arbete skapar delaktighet där vi intervjuar Emma Rosqvist f…2016-03-12

Webbsändning av IOP-konferensen i Göteborg

Den 10 mars var den nationella Överenskommelsen med och arrangerade en heldagskonferens i Göteborg om idéburet offentligt partnerskap. Delar av konferensen webbsändes och finns nu upplagd på den nationella Överenskommelsens webbsida. Vi har bäddat in sänd…2016-03-11

Den europeiska koden visar vägen i samverkan

Inom målområdet Förstärkt samspel, dialog och utveckling har aktiviteten avseende tidigt samråd och utveckla dialogformer fått framträda.  2015-04-17