Samverkan är när dubbla ljuskäglor riktas mot förmågor, viljor och kompetenser som tidigare legat dolda

Samverkan sker när vi hittar gemensamma lösningar genom dialoger, informationsutbyte, nätverkande eller partnerskap. Samverkan bygger på respekt, tillförlit och engagemang.SkärmBild 2 Överenskommelsenklipp

I menyn till vänster finner du information om det mesta som rör samverkan. Här hittar du förutom den lokala överenskommelsen, även en matris på hur du kan initiera en samverkan i olika steg med olika delaktighet.

Du finner också olika avtals- och finansieringsformer, samt information om samverkansrådet Idékom. Under länkar hittar du tillfälliga samverkans- eller finansieringsprojekt. Några sådana är Business Region Göteborgs uppdrag att stärka socialt företagande, eller Göteborgs Stads pilotprojekt för social hänsyn i upphandling.

Illustrationen är gjord av Lina Brandström, Grafiska Gruppen, Göteborgs Stad och är hämtade från broschyren Överenskommelsen om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektor social ekonomi.